Foto: Daniel Lönnbäck

Personal Boxholm

Kontaktuppgifter till alla medarbetare i församlingen.

                               Församlingsherde

                                       Präst

                                     Musiker

                               Församlingsvärd

                                      Diakon

                                      Pedagoger

                                       Kyrkogård, lagbas