Foto: L Nilsson

Hogstads kyrka och lokal

Hogstads kyrka och kyrkogård

Hogstad kyrka. En solig dag med blå himmel.

Hogstads kyrka

Har en romansk byggnadsstil och uppfördes i slutet av 1100-talet