Herrberga kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Vifolka/Mantorp. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården har en nord/sydlig riktning, som förstärks av det
parkliknande området i söder. Kyrkan ligger centralt placerad i väst/östlig riktning på kyrkogården. Antalet gravar är dock starkt koncentrerat till kyrkogårdens södra, västra och östra delar. Kyrkogården runt Herrberga kyrka är relativt liten. Karaktären är huvudsakligen ”ombonad” genom det lilla formatet och rygghäckarna. 

Gravtradition
I kyrkogårdens nordvästra hörn finns tio stycken grusgravar omgärdade med
måbärshäckar. På båda sidor om mittgången till kyrkans sydportal finns det grusgravar täckta med fingrus och omgärdade med ligusterhäckar eller stenramar. Bland gravvårdarna märks några högre, polerade granitvårdar från tidigt 1900-tal samt en marmorvård från andra delen av 1800-talet. Värt att notera är att det inte finns någon gravvård med titeln ”mjölnare" mest iögonenfallande, med tanke på kvarnbyn Öjebro. På gravvårdarna förekommer bl a titlar som lantbrukare och övermaskinist (kraftverket i Öjebro). Många titlar har kyrklig anknytning. Två av ”museivårdarna” har titlar: daneman och rusthållare.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravlund
Askgravlund har en kollektiv karaktär och är en utveckling från minneslunden. Vilket betyder att askgravlund inte är anonym utan uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift.
Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt med tiden 25 år, förvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna.
Endast 2 gravsättningar får ske i samma grav och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro.
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter och annan utsmyckning får ej förekomma och tas bort av förvaltningen.
Ljus/lykta och krans får placeras på gravplatsen under tiden 1 november - 15 april.

Minneslund 
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet.
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Herrberga kyrka

Kyrkan i Herrberga byggdes år 1796-1797. Den ligger vid väg 206 mellan Skänninge och Mantorp.