Detaljer på Bjälbo kyrkport.
Foto: Lisbeth Nilsson

Kyrka och kyrkogård i Skänninge församling

Kyrkor och kyrkogårdarna i Skänninge, Bjälbo, Järstad, Normlösa, Skeppsås, Vallerstad

Skänninge

Skänninge är en av landets äldsta städer och dess storhetstid inföll under andra hälften av 1200-talet och 1300-talet Skänninge är idag en levande idyll med den pampiga Vårfrukyrkan som vakar över torget och bygden

Vallerstad

Vallerstad socken, 2 210 ha, är en utpräglad jordbruksbygd med sex mindre byar: Götevi, Hassla, Heljorp, Melstad, Narveryd och Vallerstad kyrkby

Skeppsås

Den äldsta byggnaden är i Skeppsås, som på många andra platser, kyrkan. Kyrkan helgad till S:t Jakob d.ä.

Normlösa

Genom Normlösa rinner Svartån mellan Sommen och Roxen och Normlösa består till stor del av åkermark, avbruten av några mindre skogspartier. Här finns kyrkan och skolan mitt i byn

Järstad

Järstad är en av de minsta socknarna i landskapet

Bjälbo

I lummig grönska mitt på Östgötaslätten ligger Bjälbo. Kyrkan med sitt robusta torn står som ett minnesmärke över Bjälboättens strider om makten i det medeltida Sverige