Foto: Corren

Skeppsås kyrka

Interiören i kyrkan präglas av olika tidsperioder, men med tyngdpunkt på de förändringar som utfördes i mitten av 1700-talet samt på 1860-talet.

lyssna på en guidning om skeppsås kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Skeppsås kyrka Foto: L Nilsson

Skeppsås kyrka

Skeppsås är en medeltida socken. Kyrkan uppfördes sannolikt under 1100-talet och har därefter tillbyggts vid ett flertal tillfällen. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakslutet kor i öster, sakristia i norr, en rymlig korsarm i söder samt en takryttare över långhusets västra del. Kyrkan är uppförd av kalksten och gråsten och de vita fasaderna är spritputsade med omfattningar i slätputs. Takfallen och takryttaren är spåntäckta. Kyrkan har två ingångar, dels på västra gaveln och dels på korsarmens södra sida. Interiören präglas av olika tidsperioder, men med tyngdpunkt på de förändringar som utfördes i mitten av 1700-talet samt på 1860-talet.

Altarskåpet är daterat till 1400-talet och troligen tillverkat i Östergötland. I mitten finns en så kallad kalvariegrupp, bestående av Kristus på korset med Maria och Johannes på var sida om korset.

Krusifixet som hänger i triumfbågen är daterad sent 1200-tal och Kristus hänger på ett rikt dekorerat kors med de fyra evangelisternas symboler i var korsända.

I klockboden hänger två kyrkklockor. Storklockan har årtalet 1624 och denna hängde i en klockstapel som revs 1718. Den gamla klockstapeln ersattes med en klockbod för två klockor.