Foto: Heidi Hermansson

Boxholm kyrka och lokal

Boxholm kyrka och kyrkogård ligger enskilt från varandra. Sedan 1954 ligger gravkapellet på kyrkogårdens nordsida.

Boxholm, tillsammans med Malexander kyrka, församlingens största kyrkor. Här samlas man till de större konserterna, skolavslutning och luciakröning med mera. Men även till gudstjänster och mässa. 

Boxholms kyrka.

Boxholms kyrka

Kyrkan med sitt cirka 50 meter höga torn är belägen uppe på en kulle intill Svartån och syns på långt håll när man närmar sig samhället

Timmerö kapell

Kapellet representerar en typ av byggnad som är mycket vanlig på länets kyrkogårdar och som ofta uppfördes enligt samtidens arkitekturideal. I det här fallet ersattes ett äldre gravkapell av det nuvarande kapellet 1954.