Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Begravningsplats

En vacker och välvårdad begravningsplats är för många människor en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke

Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Det innebär att vi sköter alla allmänna ytor, t.ex. gångar allmänna gräsytor och planteringar. Detta ingår i begravningsavgiften som alla betalar via skattsedeln.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för att den enskilda gravplatsen är välskött. Man kan välja mellan att sköta graven själv eller att ge kyrkogårdsförvaltningen i uppdrag att sköta den. Det finns olika nivåer på skötsel som kan beställas.

Önskas beställning av någon skötsel så kontakta kyrkogårdsförvaltningen för upprättande av skötselavtal.