mötesbild
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Protokoll och förtroendevalda

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, såsom: församlingsinstruktion, lokalförsörjningsplan, budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågar, val av ledamöter i kyrkoråd, församlingsråd och valnämnd, val av revisorer, fastställande av årsredovisning och ansvarsfriet.

kyrkoråd

Pastoratets styrelse som tillsätts av kyrkofullmäktige. Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige, som också avgör antalet ledamöter. I Folkungabygdens pastorats  kyrkoråd finns 12 ledamöter plus kyrkoherden som alltid är ledamot.

Mandatperioden 2022-2025

 

Två äpplen och två clementiner ligger på en blå bok med titeln Kyrkoordning 2021.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Ledamöter och protokoll

Kyrkoråd 2022-2025

Ledamöter och protokoll

Ljusbärare med tända ljus i Malexanders kyrka.

Församlingsråd

Varje församling i ett pastorat har ett församlingsråd.

Mandatperioden 2018-2021

Kyrkorådet

Ledamöter och protokoll

Kyrkofullmäktige

Ledamöter och protokoll