Foto: Daniel Lönnbäck

Barn och familj i Boxholms församling

Våra verksamheter för barn och familj i Boxholms församling

Låt bar­nen kom­ma hit till mig och hind­ra dem in­te: Guds ri­ke tillhör såda­na som de. San­ner­li­gen, den som in­te tar emot Guds ri­ke som ett barn kom­mer ald­rig dit in.

Mark 10:13-16

Öppet hus

Öppet hus är Boxholms församlings öppna verksamhet för barn (0-5 år) i vuxens sällskap. Vi träffas i församlingshemmet i Boxholm för fri lek, fika och barnrytmik.

Gå gärna med i vår grupp på Facebook ”Öppet hus i Boxholms församlingshem” för aktuell info eller kontakta oss på mejl eller telefon. 

Tisdagar 9.30-11.30.
Fredagar 9.30-11.30.

Öppet hus i Boxholms församlingshem är slut för denna termin.
Välkomna tillbaka tis 6/9 kl 9.30.

Barnkörer Boxholm

I Boxholms församling finns det två barnkörer, en i Rinna och en i Åsbo. Är du intresserad av att vara med?

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.