Foto: Heidi Hermansson

Timmerö kapell

Kapellet representerar en typ av byggnad som är mycket vanlig på länets kyrkogårdar och som ofta uppfördes enligt samtidens arkitekturideal. I det här fallet ersattes ett äldre gravkapell av det nuvarande kapellet 1954.

Kapellet används idag som gudstjänstlokal för söndagsgudstjänster, veckomässor, dop och begravningar