Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Timmerö kapell

Kapellet representerar en typ av byggnad som är mycket vanlig på länets kyrkogårdar och som ofta uppfördes enligt samtidens arkitekturideal. I det här fallet ersattes ett äldre gravkapell av det nuvarande kapellet 1954.

Kapellet används idag som gudstjänstlokal för söndagsgudstjänster, veckomässor, dop och begravningar