Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Viby kyrka

Kyrkans äldsta delar räknas till 1100-talet, men den är till- och ombyggd flera gånger. Det medeltida tornet ses från E4:an strax öster om Mantorp. Kyrkan nås från den gamla riksvägen som går mellan Mantorp och Linköping.

På platsen har det funnits en stavkyrka troligen uppförd på 1000-talet. Rester av denna hittades då golvet blottades vid en restaurering. Danskarnas nedbränning av kyrkan lär ha varit år 1566, men den reparerades några år senare. Efter ett åsknedslag 1757 byggdes kyrkan om, men tornet och östra och södra muren bevarades.
Pehr Hörbergs magnifika altartavla från 1796 pryder den gustavianska interiören.
På kyrkogården finns två runstenar.
I området runt omkring finns flera gravfält från järnåldern och ett flertal runstenar.

lyssna på en guidning om viby kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om viby kyrka Bild: Tommy Hwitfeldt