Foto: Tommy Hwitfeldt

Viby kyrka

Kyrkans äldsta delar räknas till 1100-talet, men den är till- och ombyggd flera gånger. Det medeltida tornet ses från E4:an strax öster om Mantorp. Kyrkan nås från den gamla riksvägen som går mellan Mantorp och Linköping.

lyssna på en guidning om viby kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om viby kyrka Foto: Tommy Hwitfeldt
På platsen har det funnits en stavkyrka troligen uppförd på 1000-talet. Rester av denna hittades då golvet blottades vid en restaurering. Danskarnas nedbränning av kyrkan lär ha varit år 1566, men den reparerades några år senare. Efter ett åsknedslag 1757 byggdes kyrkan om, men tornet och östra och södra muren bevarades.
Pehr Hörbergs magnifika altartavla från 1796 pryder den gustavianska interiören.
På kyrkogården finns två runstenar.
I området runt omkring finns flera gravfält från järnåldern och ett flertal runstenar.
 
Altartavla Altartavlan är målad 1796 av Pehr Hörberg och föreställer, enligt konstnärens egen katalog ”Hällebergens remnande och gravarnas öppnande vid Kristi död”.
 
Dopfunten  I koret står dopfunten  av kalksten med rik reliefornering med djur och blommor och årtalet 1659. Tillverkad i Hackes verkstad i Skänninge.
 
Golvuret från 1700-talet är signerat Pehr Larsson. Den påminner om att denna bygd på 1700-talet var ett centrum för folklig urtillverkning loksom senare i Ödeshög