Foto: L Nilsson

Trehörna kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Ödeshög. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Trehörna kyrkogård har troligen sitt ursprung i 1640-talet då socknen bildades och en kyrka byggdes. De tre kvarteren har tillkommit vid olika tider och har också olika karaktär där gravvårdar från olika tider visar i vilken ordning kyrkogården byggts ut. 

Gravtradition 
På kyrkogårdens olika kvarter hittar man huvudsakligen högresta gravvårdar och elva grusgravar på norra sidan. Söder om kyrkan är det huvudsakligen låga breda vårdar. Här finns också en gravhäll från 1700-talet vid kyrkans västingång. I jämförelse med andra kyrkogårdar i länet är det mycket vanligt att hemvisten anges på gravvården.  

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Foto: L Nilsson

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravplats 
I en askgravplats gravsätts endast urnor med begränsad gravrätt avseende gravanordning, utsmyckning och skötsel (gravplatsen sköts av kyrkogårdsavdelningen).
Gravrättsinnehavaren har rätten att gravsätta upp till 2 urnor på gravplatsen och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor. Krukväxter, utplanteringsväxter eller övrig utsmyckning får ej förekomma. Om sådana ändå placeras på gravplatsen tas de bort av kyrkogårdsförvaltningen. 

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Trehörna kyrka. En vit träkyrka.

Trehörna kyrka

Vackert inbäddad i grönskan vid Trehörnasjön ligger en vit träkyrka väl värd ett besök