Foto: Lisbeth Nilsson

Mantorp kyrka och lokal

Kyrkans Hus i Mantorp sjuder av verksamhet hela dagarna. Här träffas barngrupper, körer, syföreningen, daglediga, cafégäster, körer och mycket mer.

Här finns också arbetsrum för personalen.

Mariasalen (kyrksalen) stod klar och invigdes våren 2016. Här firas gudstjänst/mässa varje söndag kl 10.00 under höst-vinter och våren. Under sommaren firas söndagens förmiddagsgudstjänst i någon av församlingarnas övriga kyrkor