Kyrkoråd 2022-2025

Ledamöter och protokoll

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och har 12 ordinarie ledamöter plus kyrkoherden.

Kyrkorådets ordförande Mattias Ståhlberg
mail mattias.stahlberg@svenskakyrkan.se   tel 072 332 02 60
Kyrkorådets vice ordförande Ellinor Karlsson 

Rinna kyrkogård med kyrkan i bakgrunden. Framför kyrkan finns gravar med välklippta häckar.

Vård och underhållsplaner kyrkogårdar

Förslag till vård och underhållsplaner för kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat