Kyrkoråd 2022-2025

Ledamöter och protokoll

Kyrkorådet är pastoratets styrelse och har 12 ordinarie ledamöter plus kyrkoherden.

Kyrkorådets ordförande Mattias Ståhlberg
mail: mattias.stahlberg@svenskakyrkan.se tel 072 332 02 60

Kyrkorådets vice ordförande Ellinor Karlsson

Rinna kyrkogård med kyrkan i bakgrunden. Framför kyrkan finns gravar med välklippta häckar.

Vård och underhållsplaner kyrkogårdar

Vård och underhållsplaner för kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat.