Foto: Tommy Hwitfeldt

Sya kyrka

Sya kyrka ligger utefter gamla riksvägen mellan Mantorp och Mjölby. Delar av byggnaden kommer från den 1300-talskyrka som funnits på denna plats.

Ett krucifix från 1300-talet och ett altarskåp från 1400-talet fanns i denna kyrka, och är bevarade i den nya. Denna byggdes 1774, då man använde sig av den gamla norra väggen men gjorde kyrkan bredare och längre. 
S:t Martins bildskåp, som tidigare användes som altarprydnad, är tillverkat i Tyskland vid 1400-talets slut. I mitten återges den helige Martin, biskop i Tours i Frankrike. Enligt legenden hade han en gång förbarmat sig över en fattig krympling genom att skära av en bit av sin egen mantel för att ge till mannen. På sidorna återges till vänster den heliga Agnes, med ett lamm vid sina fötter, och till höger Maria Magdalena.
Altartavlan tillkom 1826. Den föreställer nattvardens instiftande, och är målad av Bengt Frökenberg, målarmästare i Linköping.  
I kyrkan finns också en dopfunt från den kände Mikael Hackes verkstad i Skänninge, tillverkas 1658.  
Invid kyrkan finns en runsten och i omgivningen finns flera gravfält och stensättningar från järnåldern

 

lyssna på en guidning om Sya kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Sya kyrka Foto: L Nilsson