Rinna kyrkogård med kyrkan i bakgrunden. Framför kyrkan finns gravar med välklippta häckar.
Foto: L Nilsson

Rinna kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Boxholm. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården har en avsmalnande rektangulär planform i nord/sydlig riktning. 1960-talets utvidgning ligger i öst/västlig riktning. Kyrkogården är indelad i fem kvarter A-E, där kvarter A i stort omfattar utvidgningen från 1800-talets mitt, kvarter B och C den äldsta delen och kvarter D och E utvidgningen från 1961.

Gravtradition
På kyrkogården finns flera gravvårdar av kalksten. De äldsta är två gravvårdar från 1697 respektive 1760 söder om kyrktornet samt två gravvårdar från 1703 respektive 1726 på kyrkogårdens sydvästra hörn. I övrigt är det ca tio kalkstensvårdar från 1800-talet. I övrigt är det inte så många speciella typer av gravvårdar representerade. Det finns även ett antal grusgravar med stenram.  Södra delen av kvarter C är delvis ett linjegravsområde med små gravvårdar. Rent allmänt är något högre gravvårdar blandade med sentida låga och breda vårda. I
Rinna är det mycket stor övervikt för titeln ”hemmansägare”, vilket understyrker
socknens jordbrukskaraktär. En ålderdomlig och ovanlig benämning är
”rusthållarehustrun” på en gravvård med årtalet 1864.

 

Följande gravskick finns på kyrkogården

Kistgravplats 
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravlund
Askgravlund har en kollektiv karaktär och är en utveckling från minneslunden. Vilket betyder att askgravlund inte är anonym utan uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift. 
Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt med tiden 25 år, förvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna. 
Endast 2 gravsättningar får ske i samma grav och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor
Krukväxter, utplanteringsväxter och annan utsmyckning får ej förekomma och tas bort av förvaltningen. 
Ljus/lykta och krans får placeras på gravplatsen under tiden 1 november - 15 april.


Minneslund 
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Foto: Lisbeth Nilsson
Rinna kyrka med gravstenar i förgrunden.

Rinna kyrka

Den nuvarande byggnaden uppfördes 1800-1802 efter ritning av Olof Tempelman. Kyrkan är helt i dåtidens smak med stora tempelartade kyrkorum.