Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken

Röks kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Ödeshög. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården har vuxit fram kring den medeltida kyrkplatsen. På kyrkogårdens norra del står flera stora gravvårdar, flera av dem har omgärdning av stenram eller gjutjärnsstaket. På kyrkogården finns också flera kalkstensgravvårdar från 1800-talets mitt. På södra sidan av kyrkogårdsmuren står Rökstenen uppställd. Den är landets märkligaste runsten genom sitt språkliga innehåll och antal runor.

Gravtradition 
På Röks kyrkogård finns en stor variation utav gravvårdar. Omgärdade gravvårdar med stenram eller gjutjärnsstaket förekommer. Kyrkogården har
förnyats vid flera olika tillfällen men den stora bredden av olika gravvårdstyper från 1800-talet och fram till idag är bevarad. På Röks kyrkogård finns
titlar såsom; distinktionskorpralen, organisten, häradsdomaren, riksdagsmannen, köpmannen och skogsvaktaren, samt 11 hemmansägare/lantbrukare.

Minnessten 
Rökstenen är en av Sveriges märkligaste runstenar. Den restes under 800-talet av en man som kallade sig Varin för att hedra sin döde sons minne. Fortfarande gäckar den forskare med sin komplicerade väv av berättelser.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Röks kyrka. En vit stor kyrka med torn och öppen lanternin. Framför kyrkan står Rökstenen, en runsten under ett tak vid kyrkmuren. I förgrunden ett gärdsgård och ett rött staket.

Röks kyrka

är belägen på Östgötaslätten och den nuvarande kyrkan uppfördes 1842-1845

Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken
Foto: Rebecca Pedersen Sandbakken