Meny

Röks kyrkogård

Kyrkogården har vuxit fram kring den medeltida kyrkplatsen. På kyrkogårdens norra del står flera stora gravvårdar, flera av dem har omgärdning av stenram eller gjutjärnsstaket. På kyrkogården finns också flera kalkstensgravvårdar från 1800-talets mitt. På södra sidan av kyrkogårdsmuren står Rökstenen uppställd. Den är landets märkligaste runsten genom sitt språkliga innehåll och antal runor.

Gravtradition 
På Röks kyrkogård finns en stor variation utav gravvårdar. Omgärdade gravvårdar med stenram eller gjutjärnsstaket förekommer. Kyrkogården har
förnyats vid flera olika tillfällen men den stora bredden av olika gravvårdstyper från 1800-talet och fram till idag är bevarad. På Röks kyrkogård finns
titlar såsom; distinktionskorpralen, organisten, häradsdomaren, riksdagsmannen, köpmannen och skogsvaktaren, samt 11 hemmansägare/lantbrukare.

Minnessten 
Rökstenen är en av Sveriges märkligaste runstenar. Den restes under 800-talet av en man som kallade sig Varin för att hedra sin döde sons minne. Fortfarande gäckar den forskare med sin komplicerade väv av berättelser.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Minneslund
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

 

Bild: Rebecca Pedersen Sandbakken
Bild: Rebecca Pedersen Sandbakken