Foto: Rebecca Pedersen

Rök

Röks kyrka och kyrkogård ligger på Östgötaslätten utefter gamla E4an

Röks kyrka. En vit stor kyrka med torn och öppen lanternin. Framför kyrkan står Rökstenen, en runsten under ett tak vid kyrkmuren. I förgrunden ett gärdsgård och ett rött staket.

Röks kyrka

är belägen på Östgötaslätten och den nuvarande kyrkan uppfördes 1842-1845

Rökstenen

Rökstenen från tidigt 800-tal, är Sveriges äldsta längre bevarande skrift. Den är världens längsta runinskrift och har kallats Sveriges första dikt för texten är poetisk Rökstenen finns utanför kyrkmuren vid Röks kyrka och är en välbesökt turistmål