Foto: Heidi Hermansson

Rinna kyrka och lokal

Rinna kyrka och kyrkogård är belägen mellan Rinnasjön och den öppna Rinnaslätten.