Foto: Heidi Hermansson

Rinna

Rinna kyrka och kyrkogård är belägen mellan Rinnasjön och den öppna Rinnaslätten.

Rinna kyrka med gravstenar i förgrunden.

Rinna kyrka

Den nuvarande byggnaden uppfördes 1800-1802 efter ritning av Olof Tempelman. Kyrkan är helt i dåtidens smak med stora tempelartade kyrkorum.