Foto: Heidi Hermansson

Blåviks kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Boxholm. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården är rektangulär i nord/sydlig riktning. Den norra sidan är formad som en spets för att följa terrängen. Kyrkan ligger mitt på kyrkogården med långhuset i
nord/sydlig riktning och koret i norr.

Gravtradition
Kyrkogårdens indelning, där gravvårdarna på den norra delen har en mer påkostad
utformning än gravvårdarna på den södra delen, har genom sin kontinuitet ett högtkulturhistoriskt värde. Det finns en del gravvårdar med speciell tidstypisk utformning, så som tre obelisker och ett s k avbrutet livsträd. I Blåvik dominerar ingen kategori av titlar, men vanligast förekommande är lantbrukare, skogvaktare och nämndeman.

Följande gravskick finns på kyrkogården

Kistgravplats 

Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan.

Askgravlund
Askgravlund har en kollektiv karaktär och är en utveckling från minneslunden. Vilket betyder att askgravlund inte är anonym utan uppsättning och utformning av namnplattor ordnas av förvaltningen mot en avgift. 
Gravsättning sker utan upplåtelse av gravrätt med tiden 25 år, förvaltningen ansvarar för vården av askgravlunden och för all plantering inom denna. 
Endast 2 gravsättningar får ske i samma grav och gravsättningen får ske i anhörigas närvaro. 
Gravplatsen får endast smyckas med snittblommor
Krukväxter, utplanteringsväxter och annan utsmyckning får ej förekomma och tas bort av förvaltningen. 
Ljus/lykta och krans får placeras på gravplatsen under tiden 1 november - 15 april.


Minneslund 
Minneslund är en gemensam gravplats med anonym karaktär där avlidnas aska gravsätts. Markeringar av gravsättningarna förekommer ej på grund av minneslundens krav på anonymitet. 
Gravsättningen sker utan anhörigas närvaro under värdiga former av kyrkogårdsförvaltningen. Planteringar får ej förekomma utan besökare får medverka till utsmyckning med snittblommor och ljus på den plats kyrkogårdsförvaltningen anvisar.

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.

Minneslund Foto: Heidi Hermansson

Blåviks kyrka

Med utsikt över Sommens nordligaste vik ligger Blåviks kyrka. Den byggdes 1872 och invigdes 1873