Foto: Tommy Hwitfeldt

Stora Åby kyrka och lokal

Fyra kilometer utanför Ödeshögs samhälle ligger Stora Åby kyrka och kyrkogård på en höjd i det öppna jordbrukslandskapet

Den medeltida kyrkplatsen har aldrig utvecklats till ett traditionellt sockencentra. Vid kyrkan har endast socknens skolbyggnader uppförts. Norr om kyrkan är en s k slöjdvilla från 1889 belägen. Den är en av fyra som uppfördes som trädgårds- och slöjdskolor i enlighet med en donation.

Stora Åby kyrka.

Stora Åby kyrka

som den ser ut idag, tillkom på 1750-talet

Gravkapellet i Stora Åby.

Kapellet i Stora Åby

Kapellet renoverades 2011-2012 med avsikt att återskapa den ursprungliga interiören. Kapellet används i dag till mindre gudstjänster, musikstunder och begravningar