Foto: Tommy Hwitfeldt

Stora Åby kyrka och lokal

Fyra kilometer utanför Ödeshögs samhälle ligger Stora Åby kyrka och kyrkogård på en höjd i det öppna jordbrukslandskapet

Den medeltida kyrkplatsen har aldrig utvecklats till ett traditionellt sockencentra. Vid kyrkan har endast socknens skolbyggnader uppförts. Norr om kyrkan är en s k slöjdvilla från 1889 belägen. Den är en av fyra som uppfördes som trädgårds- och slöjdskolor i enlighet med en donation.