Högby kyrka med gravstenar i förgrunden.
Foto: Pastoratet

Högby kyrka

Högby kyrka är från 1870- talet och består numera av tre kyrkorum i kyrkan

lyssna på en guidning om högby kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Högby kyrka Foto: Tommy Hwitfeldt
Då den gamla kyrkan revs år 1873 fann man bakom valvpelarna rester av kalkmålningar från 1200- eller 1300-talen. En kalkstenshäll med runor blottades under tornets golv vilket omvittnar att det funnits en helgedom eller åtminstone en kyrkogård så tidigt som på 1000-talet i Högby.
 
Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekt Albert Törnqvist år 1860. Bröderna August och Johan Nyström fick uppdraget som byggnadsentreprenörer.
Kyrkan invigdes 1 sept 1872 och var då ett gemensamt beslut mellan Högby och Västra Skrukeby socknar att bygg en gemensam kyrka.
Kyrkans interiör har en klassicistisk utformning medan exteriören givits en medeltida karaktär med romanska fönster och rundbågigt avslutade portaler i söder och väster. Även tornet har en medeltida prägel med romanskt utformade fönstergluggar. Sakristian finns inom den tresidiga absiden som avskiljdes från koret av en lång vägg.
 
År 1949 restaurerades kyrkan då församlingen önskade en mindre helgedom och ett gravkapell. Kyrkan delades i tre delar: ett kyrkorum för högtidsdagar, en mindre kyrksal för söndagsgudstjänster och ett gravkapell efter ritningar gjorda av arkitekten J.Dahl. Man fick då en ny sakristia och en skrudkammare mellan de båda kyrkorummen.
 
Numera är gravkapellet ombyggt till mindre förrättningssal och gudstjänstlokal som kallas Absiden.
 
Storkyrkan
Altaret är klassiciskt uppbyggd med pilastrar och entablement som omramar en altaruppsats i trärelief, korsfästelsen, av T.H. Petersen år 1971.
Dopfunten som står vid södra väggen är från slutet av 1100-talet
I kyrkan hänger ett votivskepp byggt av Tuve Carlsson från Göteborg efter ritning av H W Potter i USA.
 
Bland nattvardssilvret hittar man en kalk från 1600-talet med sexpassad fot. Paténen är av 1400-talstyp. En annan kalk med tillhörande patén är gjord av Lorenz Flyberg från Skänninge i början av 1700-talet. Vidare finns en vinkanna från år 1783 samt en tennkanna tillverkad av Nils Justelius i Eksjö.
Orgeln i Högby kyrkas är byggd av P.L. Åkerman, 1872.
Läktarbarriärerna som målades under 1700-talet med symboliska bilder är nu placerade i kyrkan

Epitafium över prosten Andreas Petri Normolander visar Jesu dop och därunderr alla prästens sönder och dötter knäfallande
 
Lillkyrkan
Ett triumfkors från 1300-talet hänger numera i Lillkyrkan men hängde tidigare som altarprydnad i ”Storkyrkan”.
 
Dopfunten i är från 1600-talet och tillhör en grupp av funtar tillverkade i Skänninge och Vadstena.
Över altaret i hänger ett altarskåp från 1400-talet. Till vänster om detta hänger ytterligare ett altarskåp med Maria och Jesusbarnet som också är gjort på 1400-talet. Till höger om det större altarskåpet står en kultstaty av ett helgon.
 
Storklockan göts år 1871 av Joh. A. Beckman och lillklockan av Magnus Hultman i Norrköping år 1750
 
Kruxifix hänger i Lillkyrkan
Altarkåp i Högby Lillkyrka
Epitafium Anders Petri Normelander Foto: Högby församling