Meny

Högby kyrka

Högby kyrka är från 1100-talets slut och består numera av tre kyrkorum i kyrkan

Läktarbarriärerna som målades under 1700-talet med symboliska bilder är nu placerade i den så kallade ”Storkyrkan”.
Då den gamla kyrkan revs år 1873 fann man bakom valvpelarna rester av kalkmålningar från 1200- eller 1300-talen. En kalkstenshäll med runor blottades under tornets golv vilket omvittnar att det funnits en helgedom eller åtminstone en kyrkogård så tidigt som på 1000-talet i Högby.
 
Den nuvarande kyrkan ritades av arkitekt Albert Törnqvist år 1860. Bröderna August och Johan Nyström fick uppdraget som byggnadsentreprenörer. Kyrkans interiör har en klassicistisk utformning medan exteriören givits en medeltida karaktär med romanska fönster och rundbågigt avslutade portaler i söder och väster. Även tornet har en medeltida prägel med romanskt utformade fönstergluggar. Sakristian finns inom den tresidiga absiden som avskiljdes från koret av en lång vägg.
 
År 1949 restaurerades kyrkan då församlingen önskade en mindre helgedom och ett gravkapell. Kyrkan delades i tre delar: ett kyrkorum för högtidsdagar, en mindre kyrksal för söndagsgudstjänster och ett gravkapell efter ritningar gjorda av arkitekten J.Dahl. Man fick då en ny sakristia och en skrudkammare mellan de båda kyrkorummen.
 
Numera är gravkapellet ombyggt till mindre förrättningssal och gudstjänstlokal som kallas Absiden.
Altaret i ”Storkyrkan” är klassiciskt uppbyggd med pilastrar och entablement som omramar en altaruppsats i trärelief, korsfästelsen, av T.H. Petersen år 1971. Ett triumfkors från 1300-taet hänger numera i Lillkyrkan men hängde tidigare som altarprydnad i ”Storkyrkan”.
 
Bland nattvardssilvret hittar man en kalk från 1600-talet med sexpassad fot. Paténen är av 1400-talstyp. En annan kalk med tillhörande patén är gjord av Lorenz Flyberg från Skänninge i början av 1700-talet. Vidare finns en vinkanna från år 1783 samt en tennkanna tillverkad av Nils Justelius i Eksjö.
Dopfunten som står vid södra väggen är från slutet av 1100-talet. Dopfunten i ”Lillkyrkan” är från 1600-talet och tillhör en grupp av funtar tillverkade i Skänninge och Vadstena.
 
I ”Storkyrkan” hänger ett votivskepp byggt av Tuve Carlsson från Göteborg efter ritning av H W Potter i USA. Över altaret i ”Lillkyrkan” hänger ett altarskåp från 1400-talet. Till vänster om detta hänger ytterligare ett altarskåp med Maria och Jesusbarnet som också är gjort på 1400-talet. Till höger om det större altarskåpet står en kultstaty av ett helgon.
Orgeln i Högby kyrkas storkyrka är byggd av P.L. Åkerman, 1872.
Storklockan göts år 1871 av Joh. A. Beckman och lillklockan av Magnus Hultman i Norrköping år 1750

lyssna på en guidning om högby kyrka

Klicka på bilden och lyssna på en guidning om Högby kyrka Bild: Tommy Hwitfeldt