Foto: L Nilsson

Järstad

Järstad är en av de minsta socknarna i landskapet

Järstads kyrka

Järstads kyrka är Östergötlands enda medeltida sockenkyrka som är uppförd av tegel