Foto: Johannes Frandsen IKON

Dop i Skänninge församling

Dopet är en högtid – både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, dopet är Guds omfamning.

Dopet kan vara familjens, släktens och vännernas stund att dela känslan av glädje och bävan över det nya livet. Det blir en dag att fira att barnet är en del av ett större sammanhang. Men dopet är också ett välkomnande in som medlem i Svenska kyrkan.

Dopet guds gåva till oss

I dopet möter oss Gud som skapat livet. Vattnet, som är en förutsättning för allt liv, blir symbolen för det eviga livet med Gud. Att döpas betyder att gå med Jesus genom död till liv. Detta mönster kan bli bärande för resten av livet genom sorg och glädje. Dopljuset är en påminnelse om Kristus som säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Joh 8:12

Anmälan till dop

I Skänninge och Väderstad församlingar kan Ni boka dop både lördag och söndag. Om Ni vill kan dopet vara en del av t.ex. en familjegudstjänst då våra barnkörer brukar sjunga. Barn är förstås välkomna till alla våra gudstjänster!

När du vill boka dop kontaktar du pastorsexpeditionen i Mjölby. 
Telefon 0142-55 200 mail: folkungabygden.pastorat@svenskakyrkan.se

Om du har frågor kring dopet, kontakta gärna någon av församlingens präster, kontaktuppgifter se nedan

Nedan finns bilder och beskrivning av kyrkorna i Skänninge. Du kan gå en virtuell vandring för att se hur kyrkan ser ut.

En dopfunt i sten. I bakgrunden står en präst.

Dop

Dopet är en gåva som påminner oss om att vi är älskade och sedda av Gud. Välkommen att boka dop och här får du också svar på många av dina frågor om dopet.

Predikstolen i Skeppsås kyrka.

Kyrkor och lokaler Skänninge

Här finns beskrivning av kyrkorna i församlingen, du kan gå en virtuell vandring och få en guidning av kyrkan och dess historia.

Barn och familj i Skänninge församling

Våra verksamheter för barn och familj i Skänninge församling