Foto: L Nilsson

Järstad kyrka och lokal

Järstad är en av de minsta socknarna i landskapet