Foto: Lisbeth Nilsson

Ödeshögs gamla kyrkogård

Här laddas strax upp en film med karta över kyrkogårdarna i Ödeshög. Välj den kyrkogård du vill se och sedan kan du titta runt på kyrkogården med hjälp av pilar.

Kyrkogården ligger främst i sluttningen ned från kyrkan i nordväst och har delvis lagts om under 1930- och 1960-talet. På kyrkogården är till viss del den äldre strukturen som uppstod senast under andra delen av 1800-talet väl bevarad.

Foto: Lisbeth Nilsson

Gravtradition 
Gravvårdar från 1900-talets mitt dominerar på kyrkogården och det finns en stor mängd gravvårdar omgärdade med stenram, belagda med grus.På kyrkogårdens finns även obelisker och andra former av stora gravmonument. Som tillexempel en mycket stor gravvård med två emaljerade porträtt, eller en hög rest kalksten med murgröna och en krans utav ekblad i relie. På Ödeshögs kyrkogård
finns titlar såsom; snickaremästaren, fanjunkaren, bokföraren, direktörn, gjutmästaren, maskiningenjören, rättaren, postiljonen och borstbindaren samt
hemmansägare/lantbrukare.

Minnessten 
Stort lokalhistoriskt värde har även gravvården över Johanna Pettersson vars gravvård ligger nordöst om kyrkan. Johanna var en mycket företagsam kvinna i Ödeshög under 1800-talet,hon genomförde bland annat, omläggning av hamnen vid Hästholmen och drev torgmarknaden framåt i Ödeshög. Numera anordnas varje år en marknad i juli i Ödeshög till hennes ära- Johanna marknad.

Följande gravskick finns på kyrkogården 

Kistgravplats
Vid kistgravplats är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för att ta hand om graven. Rätten till en gravplats där du kan sätta upp en sten och göra en liten plantering kallas gravrätt. Det finns också möjlighet att teckna ett skötselavtal. 

Gravplatser med gravrätt finns för både kist- och urnbegravning, på alla kyrkogårdar i Folkungabygdens pastorat. Anhöriga får närvara vid nedsättningen av kistan eller urnan. 

Villkor för våra gravskick kan se olika ut på våra kyrkogårdar i pastoratet. För mer information om villkor kontakta kyrkogårdsexpeditionen 0142-55210.