Blåviks kyrka

Med utsikt över Sommens nordligaste vik ligger Blåviks kyrka. Den byggdes 1872 och invigdes 1873

Lyssna på en guidning om Blåviks kyrka

Tryck på bilden och lyssna till en guidning av Blåviks kyrka

Blåvik kyrka

Med utsikt över Sommens nordligaste vik ligger Blåviks kyrka. Den byggdes 1872 och invigdes 1873.1929 restaurerades kyrkan då den bland annat avfärgades och orgelläktaren försågs med reliefprydnad. Så sent som 1957 fick Blåviks kyrka elektricitet installerad. När kyrkan byggdes 1872 valde man att gå ifrån den traditionella målningen ovanför altaret och satte istället dit tre sammanhängande fönster med ett träkors i mitten. Oljemålningarna på var sin sida av fönstren är målade av konstnären Ragnar Persson.

Blåviks sjöomflutna kyrkogård har flera konstnärligt utsmyckade gravstenar med de begravnas ansikte i relief. Blåvik har även en omtalad och annorlunda minneslund. Minneslunden är centrerad kring ett s.k. sommaskepp, som precis har kastas ut från kyrkväggen på väg mot främmat mål.

Många har valt Blåviks kyrka som sin vigselkyrka och flera gånger varje sommar hörs bröllopsmusik strömma från kyrkporten över Sommens vatten.

Dopfunt av granit med tresidig form är skänkt till kyrkan 1968