Foto: Lisbeth Nilsson

Ödeshög kyrka och lokal

Ödeshögs kyrka ligger mitt i byn och syns väl från alla håll. Kring kyrkan ligger den gamla kyrkogården som vuxit fram sedan medeltiden. Vid den norra infarten i samhället ligger Ödeshögs nya kyrkogård

Ödeshögs kyrka.

Ödeshögs kyrka

Ödeshögs kyrka är ursprungligen från 1100-talet och centralt belägen i Ödeshögs centrum