Foto: Corren

Västra Harg

Västra Harg är en vacker bygd med historiska anor belägen vid Hargsjön i Mjölby kommun.

Västra Hargs Kyrka

Kyrkan är vackert belägen vid Hargssjön, i södra delen av Mjölby kommun. Den byggdes 1815 och ersatte då en medeltida kyrka, troligen från 1200-talet.