Personal pastorsexpedition

Nyhet Publicerad Ändrad

På Axel Träffsgata 4 i Mjölby f.d. grosshandlarvillan finns pastosexpeditionen

Här sitter kyrkoherden och administrativ personal. De arbetar med service för dig som vill komma i kontakt med kyrkan. De bokar dop, begravningar och vigslar, hanterar kyrkogårdsfrågor, fastigheter, sköter informationen, personalhantering och löner, pastoratets ekonomi och service till förtroendevalda