Foto: Mårten Thurfjell

Vårfrukyrkans hemlighet avslöjas

Nyhet Publicerad Ändrad

Tyska handelsmän kan ha medverkat när den spännande medeltida Vårfrukyrkan i Skänninge byggdes.

På grund av dräneringsarbete genomförs nu arkeologiska undersökningar av de byggnader som legat utmed den södra och norra fasaden Läs mer här på arkeologerna.com

 

 

Foto: Mårten Thurfjell
Fynd vid utgrävningarna, en nyckel och några mynt Foto: Mårten Thurfjell
Foto: Mårten Thurfjell