Festgudstjänst i Varbergs kyrka
Foto: Kent Pettersson

Varbergs församling

Välkommen till en gemenskap med öppet hjärta för Gud och för medmänniskor. Tillsammans möter vi Gud och varandra i gudstjänst, gemenskap och bön. Vi får vara som vi är. Genom Jesus Kristus och relationerna till varandra kan vi växa som individer och människor.

Konfirmation

Vill du testa något nytt? Kanske är konfirmation något för dig. Pröva och se.

Pilgrimsvandring i Varberg

I rörelse har vi lättare att stilla oss och upptäcka vad Gud vill ge oss nu. Vandringarna sker i samtal, bön och tystnad.

En folksamling som tittar på en byggnad.

Arkitekturpris till Birgittakapellet

Sveriges Arkitekter Hallands arkitekturpris 2022 tilldelades Birgittakapellet och om- och tillbyggnad av S:t Jörgens kapell.

En grupp ungdomar med vänskapsarmband står i en klunga med händerna i mot mitten.

Tillsammansläger

Alla mellan 0-120 är välkomna att vara med. Temat är Dela livet och tron. Lägret är 3-4 september 2022 på Helsjöns folkhögskola.

Ge en gåva till Act Svenska kyrkan

Vi lever alla under samma himmel. Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva till 9001223.

Diakonimottagning

I vår diakonimottagning kan du som lever i en utsatt ekonomisk situation få stöd och hjälp.

Två personer som pratar med varandra.

Samtal och stöd

På många olika sätt kan Varbergs församling vara med i livets skeden. Ibland som en samtalspart oavsett vad som har hänt.

Församlingens expedition

Telefon: 0340-81 300, läs mer om öppettider och kontaktvägar här.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 0340-81 400. Gravskötsel och liknande ärenden. Se här för öppettider och övriga kontaktuppgifter.

Hjälpa flyktingar från Ukraina

Det finns ett nätverk av organisationer i Varberg som arbetar med att hjälpa flyktingar från Ukraina. Kontakta dem om du vill hjälpa till.

Kyrkans SOS

Kyrkans SOS är en fristående ideell organisation som erbjuder kris- och samtalsjour. Du kan ringa SOS-telefonen eller skriva till SOS-brevlådan. Du får vara anonym. För dig mellan 12 och 25 år finns Nätvandrarchatten.

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Nätvandrarchatten

Här finns nätvandrare som vill lyssna på och prata med dig som är mellan 12 och 25 år. Måndag, onsdag, söndag 19:00-22:00. Året om.

Dop

Dopet är en gåva från Gud och ett fint tillfället att fira det nya livet. Här kan du läsa mer om dopet och även fylla i en bokningsförfrågan.

Möten som minskar ångesten

Samtalen i diakonen Gudrun Bengtsson har i diakonimottagningen gör ofta stor skillnad. Att få sätta ord på livet och de känslor som finns är otroligt viktigt och en liten ekonomisk hjälp kan vara det första steget till att få rätsidan på livet igen.

Mångfaldsvision

Som kyrka vill vi inte göra skillnad på hur vi värderar och behandlar människor utifrån kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religionstillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell identitet eller ålder.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.

Jordklotet.

Läs Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Appar

Här kan du läsa om några av Svenska kyrkans appar. Kyrkguiden som hjälper dig hitta kyrkor och evenemang, Kyrkan – en interaktiv app för barn i förskoleåldern och utlandskyrkans app.

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.