Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan välkomnar Dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem eller anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR. Du har enligt dataskyddsförordningen till exempel rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Vid dop

Så här hanterar Varbergs församling personuppgifter kring dop av barn och vuxna.

Vid konfirmation

Så här behandlar vi personuppgifter i samband med konfirmation.

Vid vigsel

Så här behandlar Varbergs församling dina uppgifter vid vigsel.

E-post

Så här behandlar vi dina uppgifter om du skickar e-post till oss.

Fotografier

Så här hanterar vi foton i Varbergs församling.

Fondansökan

Så här behandlar vi dina uppgifter om du ansöker om medel ur en fond som förvaltas av Varbergs församling.

Jobbansökan

Så här behandlar vi dina personuppgifter om du söker en tjänst inom Varbergs församling.

Anmälan till evenemang

Så här behandlar vi dina uppgifter om du anmäler dig eller ditt barn till ett evenemang som Varbergs församling anordnar.

Anmälan till grupper och körer

Så här behandlar Varbergs församling dina uppgifter om du anmäler dig eller ditt barn till någon verksamhet (till exempel kör eller annan verksamhet) som Varbergs församling arrangerar.

Personuppgiftspolicy

Så här behandlar vi personuppgifter i Varbergs församling

Ideella medarbetare

Så här behandlar Varbergs församling uppgifter kring ideella medarbetare.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud är Gabriel Axelsson (Xeeda). Kontakt via e-post