Kontakt

Expeditioner, personal och viktiga funktioner

Församlingens expedition

Telefon: 0340-81 300, läs mer om öppettider och kontaktvägar här.

Kyrkogårdsexpeditionen

Telefon: 0340-81 400. Gravskötsel och liknande ärenden. Se här för öppettider och övriga kontaktuppgifter.

Sankt Jörgens kapell och krematorium och Birgittakapellet

Telefon: 0340-81 410
Skicka e-post 
Besöksadress: Trädlyckevägen 1

Sjukhuskyrkan

Sjukhuspräst Thomas Karlsson
0340-48 17 85e-post
0703-19 82 45

Sjukhusdiakon Camilla Gustafsson
0340-48 14 50, e-post
0733-00 43 17

Nås även via sjukhusets växel 0340-48 10 00

Kontaktpersoner

Kyrkoherde Fredrik Ivarsson
0340-813 01, e-post

Kyrkogårdschef Lennart Nordh
0340-814 09, e-post

Press och media: Kent Pettersson, kommunikatör
0340-813 04, e-post

Boka gravplats, kontakta St Jörgens kapell
0340-814 10, e-post

Vaktmästare
0340-813 40, e-post

Begravningsombud Sten Kristoffersson
0340-413 70
Läs mer om vad begravningsombudet gör är.