Kontakt

Expeditioner, personal och viktiga funktioner

Sankt Jörgens kapell och krematorium och Birgittakapellet

Trädlyckevägen 1, 0340-81 410

Sjukhuskyrkan

Sjukhuspräst Thomas Karlsson
0340-48 17 85e-post
0703-19 82 45

Sjukhusdiakon Camilla Gustafsson
0340-48 14 50, e-post
0733-00 43 17

Nås även via sjukhusets växel 0340-48 10 00

Kontaktpersoner

Kyrkoherde Fredrik Ivarsson
0340-81 301, e-post

Kyrkogårdschef Fredrick Hallman
0340-81 401, e-post

Press och media: Kent Pettersson, kommunikatör
0340-81 304, e-post

Boka gravplats, kontakta St Jörgens kapell
0340-81 410, e-post

Vaktmästare
0340-81 340, e-post

Begravningsombud Sten Kristoffersson
0340-413 70
Läs mer om vad begravningsombudet gör är.