Foto: CC

Skola och kyrka

Varbergs församling erbjuder skolor det här programmet som en möjlighet och hjälp att ge eleverna kunskap om den kristna tron och Svenska kyrkan. Alla programmen är gratis.  

Här är en kort presentation av vad vi erbjuder och det finns möjlighet till anpassningar efter era önskningar och behov. Kanske vill ni att vi kommer och har en lektion om ett specifikt tema. Hör av er så försöker vi ordna det.

 

Varbergs församling vill på ett pedagogiskt sätt, i enlighet med läroplanen, komplettera och bistå skolan och lärarna i arbetet med undervisning om normer och värden, tro, tradition, bibeln och bibelns berättelser. ”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011)

Samarbetet utgår från skolans behov och arbeta för en öppen dialog och ett gott samarbete.

Genom att berätta och undervisa om religion och kristen tro ge eleverna nycklar till förståelse av traditioner och kulturarv oavsett ursprung.

Undervisningen visar på vad Svenska kyrkan står för som kulturbärare och som religiös organisation.

På detta sätt vill Svenska kyrkan bidra till byggandet av ett samhälle där frågor kring religion och religiositet behandlas med öppenhet och respekt för varandras olikheter. Detta för att motverka de fördomar och den intolerans som lätt föds ur okunskap.