Foto: Kent Pettersson

Församlingsinstruktion - Pastoralt program

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Det rör sig alltså om en uppgift med fyra olika aspekter.

Hela församlingen har del i uppgiften. Vi får hjälpas åt att vara församling i Varberg, var och en med sina gåvor. Tillsammans byggs vi upp till Kristi kropp och Andens tempel.