Foto: Kent Pettersson

Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus.

Trofasthetens frukt är en av andens frukter. (Galaterbrevet 5:22)

Egentligen står det ”trons” frukt. Det är inte tron som nådegåva. Trons frukt har med resultatet av vår frälsande tro att göra. Det vill säga när jag lever i tron på Herren Jesus Kristus så betyder det en förändring av mitt sätt att leva. De gärningar jag gör i tron ska visa sig i mitt liv. I Luthers kommentar till Galaterbrevet skriver han: ”Så uppfyller den kristne invärtes lagen genom tron, ty Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror, och utvärtes genom gärningar och genom syndernas förlåtelse.” Trons frukt handlar om hur den frälsande tron visar sig i mitt liv.” I Jakobs brev står det: ”Så är det också med tron: i sig själv, utan gärningar, är den död”. (Jakobsbrevet 2:17)

Märks i våra gärningar

Tron måste visa sig i våra gärningar. Det handlar alltså inte om man har en stark tro eller om man håller sin tro på Jesus för sig själv så att det inte syns något av den utåt. Trons frukt innebär att det visar sig i mitt liv, att jag lever mitt liv i tron på Jesus Kristus. Att jag går i Jesu fotspår, att jag visar min kärlek till Gud och mina medmänniskor genom att jag följer Jesus som sa: ”Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud.” (Johannesevangeliet 14:15) Därför att det är en andens frukt går det här nästan av sig själv. Trons frukt visar på kärleken i mitt liv, med tron följer kärleken. Det är så därför att det är Anden som verkar med oss. En tro utan kärlek blir bara som en vissen frukt eller ingen frukt alls. Trons frukt är att älska Gud över allting och min nästa som mig själv. Trons frukt är alltså att det visar sig i mitt liv och i mina gärningar att jag lever mitt liv med Jesus och tror på honom. Trons frukt är det synliga beviset på att min tro är äkta och hållfast. Jakob skriver: ”Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag med mina gärningar visa dig min tro.” (Jakobsbrevet 2:18) Men det väsentliga är att vi förstår att det är en andens frukt.

Det goda blir självklart

När jag tror på Jesus Kristus, uppmanar den Helige Ande mig att göra det som är gott. Det goda som jag gör ska vara en självklar följd av min tro. Det är inte så att jag, bara för att jag tror ska göra goda gärningar. Vad det handlar om är att när jag tror så kan jag helt enkelt inte låta bli att göra det som är gott. Det finns inget som tvingar mig, det blir istället något självklart som omedvetet påverkar min omgivning genom att jag är genomträngd av Jesu liv. Det är vad Andens frukt, trofasthet, handlar om.

Av Kalle Svensson

Första numret 2020 av församlingstidnignen Var med innehåller en samling artiklar som utgår från Andens frukter som står uppradade i Gaterbrevet 5:22-23. 

Det är egenskaper som växer i oss och Gud vill att vi ska ha mer av dem. Vi är som träd planterade vid vattenbäckar, vi bär frukt om omständigheterna är de rätta. 

Kärlek

Wow, vilken kärleksförklaring

Glädje

Som balsam för själen.

Frid

När sinnet får öva.

Tålamod

Modet att så frön.

Vänlighet

Påverkar andra människor.

Godhet

När du övar händer det.

Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus.

Ödmjukhet

Där Kristi sinnelag får råda.

Självbehärskning

Styr impulsen, inte känslan.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med.