Foto: Kent Pettersson

Sopplunch

Mat och gemenskap.

Enkel soppa för 40 kronor och gemenskap med andra. 

Tisdagar
11:45 Andakt
12:00-13:00 Sopplunch

I församlingshemmet, Sveagatan 24. Ingång från Torggatan.