Foto: Kent Pettersson

Sopplunch

När vi äter tillsammans händer något speciellt. En enkel sopplunch i gemenskap är en plats där människan byggs upp.

Enkel soppa för 40 kronor.

Tisdagar
11:45 Andakt
12:00-13:00 Sopplunch

I församlingshemmet, Sveagatan 24. Ingång från Torggatan. 

Gemenskap

Ibland kan det vara gott att träffa andra, dricka en kopp kaffe eller te och samtala med andra. Kanske lyssna på ett föredrag eller lite musik. Du kanske hellre vill göra något tillsammans med andra. Här kan du utforska och dela livet med någon annan och Gud.

Högmässa i Sollyckans kyrka

Gudstjänst

I gudstjänsten blir församlingen synlig och får möta varandra och Gud. Vi har många olika sorters gudstjänster vid olika tider.