Foto: Kent Pettersson

Allt blev annorlunda

Tänk att knappt en timmes meditation i Varbergs kyrka kan göra så stor skillnad. Läs Kent Petterssons upplevelse.

Jag går ut genom sakristians dörr och runt Varberg kyrka för att komma vill cykeln jag parkerade vid porten mot torget innan jag gick in i kyrkan. Nu är allt annorlunda än för en timma sedan. Alla yttre omständigheter är de samma, men i mig har något hänt som gör att allt är annorlunda. Tiden går långsammare, världen känns mer stillsam, inte ens de skränande kråkorna kan störa friden i mitt inre.

När jag kom hit strax innan sju var jag uppe i varv, pulsen hög efter cykelturen, hjärnan uppfylld av allt jag skulle hinna med under dagen och tanken studsade omkring utan fokus.

40 minuters tystnad förändrar

Det som hände där mellan sju och åtta på morgonen var 45 minuters absolut stillhet och samling. Redan under meditationens inledning där Dagny Willner visade hur vi med några enkla övningar kan få kroppen att slappna av lite kände jag att så här skulle jag börja alla dagar. Sedan blev det bara bättre.

Några korta ord lästes av Lina Gyllensvärd som ledde den sittande delen av meditationen. Ord om att Gud är här och vi får lyssna på honom. Ett varmt metalliskt klingande skapades när hon slog på en klangskål. Det inledde tystnaden. I kanske 40 minuter satt vi tysta i bön, stillhet och kontemplation. Den avbröts bara av någon kurrande mage och en hostning som lät som en explosion när mina sinnen var så fokuserade i det annars tysta kyrkorummet.

Ett par ord från ledaren bryter också tystnaden. Ord om att det är nu vi ska vara. Allt knyts samman i detta nu, i närvarandet i nuet.

Meditationens hemlighet 

Det är kanske hemligheten. Att få vara nu, inte minnas historien, inte planera framtiden, inte prestera, bara vara i nuet.

Friden som fyller mig och påverkar mig när jag kliver på cykeln och stilla glider upp till jobbet är obeskrivlig. Den kan bara upplevas. Alla som ofta känner sig splittrade eller tomma på energi borde prova på det här. En medicin för stressade själar.

De flesta tisdagsmorgnar är det meditation i Varbergs kyrka. Introduktion till meditationen, eller kristen djupmeditation som det också kallas, är första tisdagen i månaden.

Kent Pettersson
Kommunikatör

En rostig gammal nyckel i en gammal dörr

Meditation

Meditation innebär att sitta sig till stillhet. Vi behöver balans i livet, med både vila och arbete. I vår tid har vi ofta för lite av paus.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med. Nederst finns även pdf-filer av tidningen för nedladdning.