Foto: Kent Pettersson

När föräldrarna lämnar över ansvaret

Vi läser ofta nu förtiden om att barn blir allt mer stressade. Det är ju ingen tvekan att det ligger till på det sättet med tanke på att 18 000 barn stannar hemma varje dag från skolan på grund av problematisk frånvaro. Men det kanske är mer aktuellt än någonsin för det är fler barn och ungdomar som mår dåligt och känner sig stressade nu än tidigare.

Det finns verktyg

Ett av uppdragen som förälder är att ge barnen verktyg att hantera vardagen och det finns sådana verktyg, men föräldrarna måste hitta och våga öppna verktygslådan. För inget tyder på att trenden att fler unga mår sämre kommer att vända och då måste kanske de vuxna agera. Det finns saker vi kan göra för att hjälpa våra barn att må bättre och känna sig mindre stressade.

Jonas Svensson är kurator på Nyhemsskolan och driver en egen samtalsmottagning. Han tvekar inte på var en av källorna till den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga finns.

– Jag tror att deras livssituation ser annorlunda ut idag. När man kommer hem från skolan idag följer sociala medier som Snapchat och allt med hem. Förr så kunde man koppla bort allt och bara vara hemma. Som ung behöver de ha koll på vad som sägs och händer på nätet. En tredjedel av ungdomarna kollar mobilen på natten. Många har mobilen i sovrummet, säger Jonas.

Vårt lyckoställe

Jonas anser ändå att mobiler och sociala medier i sig inte är något negativt men allt som går till överdrift kan skapa problem och vi behöver fundera på vilken plats tekniken har fått.

Jonas Svensson är kurator på Nyhemsskolan i Varberg och samtalsterapeut och funderar mycket på vilket ansvar föräldrar överlåter till barnen. Foto: Anette Johansson

– Vårt happy place blir teknologin. När barnen får tråkigt söker de sig till mobilen.

Lösningen på tristessen finns inte där, i mobilen. Jonas pratar om begreppet förväntad upplevelseeffekt.

– Du tar upp mobilen i hopp om att bli stimulerad. Sen blir du besviken istället för det finns alltid någon annan som fått mer uppmärksamhet för sitt inlägg. Händer detta 30 gånger per dag blir det en ständig besvikelse, förklarar Jonas.

Lek är viktigare än vi tror 

Han pratar snabbt och mycket med en blandning av komplexa begrepp och förklarande liknelser. Våra sociala färdigheter och empati är som en muskel som måste tränas och om den inte används blir den svagare. Barn behöver helt enkelt umgås ansikte mot ansikte för att träna och känna att de fungerar i grupp med andra. Lek och umgänge är viktigare än vi tror. Färdigheter kring teknik behövs det med men de är lättare att bygga upp och kräver mindre tid att lära sig.

– Ha tråkigt är något som både barn och vuxna får allt svårare att hantera. Hur många går på toan utan mobil liksom?

Träna känslorna

Om barn inte lär sig ha tråkigt kommer det bli onödigt jobbigt för dem som unga vuxna.

– Jag möter unga vuxna för att de inte kan handskas med sitt mående. Då får man söka hjälp och arbeta med att hantera sina känslor som att inte ha kontroll och stå ut med att vara bra som man är, säger Jonas.

Känslan av tristess är inte farlig men den kan vara jobbig. Genom att utsättas för att ha tråkigt övar vi upp förmågan att hantera känslor och arbetar med vår kreativa förmåga att lösa problematiska situationer, som att ha tråkigt. En förmåga som sedan kan användas på andra känslor och situationer resten av livet.

Vem ska ta ansvaret?

Jonas funderar högt kring det här med om omogna individer ska ta ansvar för sitt eget medieanvändande som påverkar hälsan så mycket. Han tror att vårdnadshavare behöver ta ett större ansvar. För att kunna få det mandatet behöver föräldrar arbeta med att knyta an till sina barn genom att vara med dem och göra saker med dem. När vi umgås med barnen tycker de att vi är okej. Genom att umgås får vi helt enkelt mandat av våra barn att påverka dom!

Jonas tipsar

Vad kan du som förälder göra för att hjälpa ditt barn att må bättre, vara mindre stressad och sova bättre?

 

1. Ingen mobil i sovrummet

Många ungdomar har problem med att de sover för lite eller har svårt att somna, då kan man fundera på det här med mobiler i sovrummet.
– När du är på väg in i sömnen kommer ett pling på mobilen och det startar allt annat än det vi behöver för att somna.

2. Förbered sömn

En timmas nedkoppling innan sömnen är bra. Då får kroppen en möjlighet att varva ner och hjärnan kan i lugn och ro börja producera vårt egna sömnmedel melatonin. Skrattar vi med kompisar eller kollar på roliga klipp utsöndras gladhormoner och hjärnan utsöndrar inte det vi behöver för att bli trötta.

3. Störningsfri miljö

Hjälpa till med läxläsningen genom att skapa en störningsfri miljö utan mobil och sociala medier. Det tar 15 minuter att komma in i jobbflow. Om mobilen tar uppmärksamheten var femte minut kommer barnen aldrig få en känsla av ett flow i sitt arbete. Läxor känns då onödigt svåra.

4. Tid för att knyta an till ditt barn

En normal familj pratar tre och en halv minut med varandra per dag. Då handlar det mycket om regler och saker som ska göras. Vi kan bara påverka barn och unga om de har knutit an till oss och har förtroende för oss. Tillbringa tid med barnen, gör saker tillsammans. Då skapas den anknytningen. Annars kommer barnen tillbringa mer tid och knyta an till andra personer så som youtubers eller okända på nätet. Alla har behov att knyta an.

5. Låt barnen ha tråkigt

Det är viktigt att barnen får ha tråkigt ibland. När barnen har tråkigt övas deras kreativitet i hur de kan hantera egna känslor samt att de ofta börjar göra något kreativt och oväntat istället. De tröttnar helt enkelt på att ha tråkigt

6. Förbered avslut

Det underlättar för barnen att lägga undan plattan eller mobilen om de får reda på att de ska göra det om tio minuter innan samt fem minuter innan istället för att det kommer tvärt inpå. De hinner inte mentalt förbereda sig för att avsluta annars.

7. Var en förebild

Barnen gör som du gör inte som du säger.

Kent Pettersson
Kommunikatör

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med. Nederst finns även pdf-filer av tidningen för nedladdning.

Artiklar

Berättelser från vardag och verklighet som speglar livet.