Foto: Kent Pettersson

Kyrkan på äldreboenden

Vi har regelbunden verksamhet på alla äldreboenden i Varberg, både på de kommunala och de privata.

 Verksamheterna varierar mellan de olika boendena. Vi firar gudstjänst, ordnar aktiviteter som att baka, måla, sjunga och följa med på promenader.

Boende som önskar enskilt besök har möjlighet att få det.

Diakoner, präster och ideella medarbetare samverkar i arbetet på äldreboendena.

Hör av er till oss om ni vill veta mer.

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen.