Foto: Kent Pettersson

Lovsångsteam

Under alla tider har sång och musik varit en del av sätten att tillbe och hylla Gud. Lovsångsteamen är med och hjälper församlingen i sången.

Apelvikshöjds kyrka

Vid gudstjänsterna i Apelvikshöjds kyrka på söndagar är det ofta lovsångsteam med om inte någon annan kör eller så sjunger. De heter team Ester, Mika och Joel och består av 5-6 sångare som träffas en timma före gudstjänst. Det finns också ett ungdomslovsångsteam med bas och trummor (förkortas U-team)  

Om du vill vara med och sjunga här så kontakta Elisabet Willix.

Sollyckans kyrka

Teamen är med och leder musik och sång under gudstjänsterna. 
De övar inför gudstjänsten och vissa tisdagar.

Har du frågor eller vill vara med, kontakta Daniel Reinholdsson. 

Trummor

Var med och spela musik

Tycker du om att spela och vill vara med och spela under gudstjänster och vid andra tillfällen. Kanske är ett lovsångsteam eller Stråkensemblen något för dig.