Foto: Kent Pettersson

Lovsångsteam

Under alla tider har sång och musik varit en del av sätten att tillbe och hylla Gud. Lovsångsteamen är med och hjälper församlingen i sången.

Varbergs kyrka

Vid lovslångsmässan i Varbergs kyrka på söndagar 17:00 är det ett lovsångsteam med om inte någon annan kör eller så sjunger. De heter team Ester, Mika och Joel och består av 5-6 sångare som träffas en timma före gudstjänst. Det finns också ett ungdomslovsångsteam med bas och trummor (förkortas U-team)  

Om du vill vara med och sjunga här så kontakta Elisabet Willix.

Sollyckans kyrka

Teamen är med och leder musik och sång under gudstjänsterna. 
Vi övar inför gudstjänsten och vissa tisdagar 18:30-21:00.

Har du frågor eller vill vara med, kontakta Lisa Lerman. 

Ansvarig vid lovsångsmässan i Apelvikshöjds kyrka

Elisabet Willix

Elisabet Willix

Musiker

Ansvarig i Sollyckans kyrka

Daniel Reinholdsson

Musiker