Kyrkorådet i Varbergs församling

Mandatperioden 2018-2021

Ledamöter i kyrkorådet 

Lisbeth Olsson (S), ordförande
Ann-Christine Rosengren (S), 1:e vice ordförande
Lena Andersson (FL), 2:e vice ordförande
Jan Vastersson (S)
Mona Hallberg (BA)
Jonas Noréus (FiSK)
Anders Johansson (FL)
Eva Merje (FL)

Fredrik Ivarsson, kyrkoherde

Ersättare i kyrkorådet 

Roland Ryberg (S)
Niklas Svensson (S)
Ingela Svenson (FiSK)
Marcus Vahlström (FL)