Fotografier

Så här hanterar vi foton i Varbergs församling.

Vi använder inte fotografier i vår kommunikation eller profilering utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett samtycke kan när som helst upphävas av den som gett sitt samtycke till publicering.

Varbergs församling ger ut tidningen Var med samt publicerar webbplatsen svenskakyrkan.se/varberg vilka båda har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. De lyder under Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att GDPR:s regler angående medgivande av publicering av personuppgifter (till exempel namn och foto) inte gäller då TF och YGL går före GDPR-förordningen i dessa fall. Självfallet tar Varbergs församling vederbörliga hänsyn till personers personliga integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Foton som sparas i Varbergs församlings bildarkiv är inte sökbara via personuppgifter.