Foto: Kent Pettersson

Vänlighet

Påverkar andra människor.

”Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.” (Kolosserbrevet 3:12)

Vill du påverka andra människor i ditt liv? Då är detta receptet. Klä dig i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Klä dig. Gör det valet i garderoben. Det är inget självförbättringsprojekt. Det är ett val.

Du är utvald, helig och älskad

Det är därtill ett val som förutsätter vissheten om de första delarna av meningen. Att du i Guds ögon är utvald, helig och älskad. Det är du från början. Det är inget som vänligheten eller det andra åstadkommer. Heligheten får vi till fullo ifrån Jesus när vi ”tar på oss” honom i vår garderob och gömmer oss nära, nära honom. Om denna insikt fattas oss behöver vi söka den. För tänk vilken sorg att som barn leva utan vissheten om att ens föräldrar älskar en. Vilken skillnad det gör för hela livet! På samma vis är det med Gud. Sök Jesus och låt honom fylla dig med insikten att Gud är för dig inte emot dig.

Följ därefter uppmaningen i detta bibelord. Och låt oss här stanna upp särskilt vid just vänligheten. Vilken förmåga har såsom vänligheten möjlighet att lätta spända axlar? Vilken förmåga kan så i positiv riktning förändra hela dagar för sin omgivning? Vänligheten är därtill som en åskledare. När det blixtrar av ilska om folk är vänligheten det som kan få spänningarna att lägga sig utan att det blir något nerslag. Vänlighet är ett av de vassaste vapnen för att nå fram till andra människor och påverka andra människor. Hur många tar till sig och ändrar sig genom syrlig kritik? Hur många förändrar sin inställning genom att man manifesterar en annan åsikt med kraft? Men genom vänlighet inte bara i ord utan i handling, alltså att bete sig som en vän, påverkar man människor inte bara till att på ytan ändra dåliga beteenden, inte enbart till att spricka ut i ett leende, utan till att på djupet känna sig meningsfulla, uppskattade och förändringsbenägna.

Hur kan jag få ett sådant hjärta?

Använd vänligheten men använd inte dina vänner. Utgångspunkten för vänlighet måste vara medkänsla, ödmjukhet och omsorg, inte vänlighetens effekter. Är effekterna det viktiga blir vänligheten något annat nämligen manipulation. Hur ska jag få ett sådant hjärta att detta allt mer blir min utgångspunkt i mina mellanmänskliga relationer? Sök honom som alltid vill visa oss innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Man blir som man umgås.

Av Jacob Stille

Första numret 2020 av församlingstidnignen Var med innehåller en samling artiklar som utgår från Andens frukter som står uppradade i Gaterbrevet 5:22-23. 

Det är egenskaper som växer i oss och Gud vill att vi ska ha mer av dem. Vi är som träd planterade vid vattenbäckar, vi bär frukt om omständigheterna är de rätta. 

Kärlek

Wow, vilken kärleksförklaring

Glädje

Som balsam för själen.

Frid

När sinnet får öva.

Tålamod

Modet att så frön.

Vänlighet

Påverkar andra människor.

Godhet

När du övar händer det.

Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus.

Ödmjukhet

Där Kristi sinnelag får råda.

Självbehärskning

Styr impulsen, inte känslan.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med. Nederst finns även pdf-filer av tidningen för nedladdning.