Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Konserter i Varbergs församling

Kyrkan är en plats för för möte med människor och med Gud. Det kan ske på många sätt. För en del genom musik. Kanske när musiken är en del av en gudstjänst, kanske vid de tillfällen då musiken är huvudinslaget.

Äntligen kan vi samlas och lyssna på musik igen. Visserligen finns det begränsningar i hur många som får samlas men vi kan börja öppna upp. Hur många som får vara med på konserterna beror på hur restriktionerna ändras och på hur stor kyrkan är. 

Fortsätt att hålla avstånd och vara försiktig. Alla är inte vaccinerade och smittspridning pågår fortfarande. 

I kalendern nedan finns alla konserter. 

Musik och körer

Församlingen har många körer och musikgrupper av olika slag. Kanske vill du vara med i någon av dem. Eller någon av alla våra konserter och musikgudstjänster.

Högmässa i Sollyckans kyrka

Gudstjänst

I gudstjänsten blir församlingen synlig och får möta varandra och Gud. Vi har många olika sorters gudstjänster vid olika tider.