Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Konserter i Varbergs församling

Kyrkan är en plats för för möte med människor och med Gud. Det kan ske på många sätt. För en del genom musik. Kanske när musiken är en del av en gudstjänst, kanske vid de tillfällen då musiken är huvudinslaget.

Ändringar och begränsningar

På grund av den pågående pandemin och nuvarande restriktioner är antalet deltager vid varje tillfälle begränsat.