Foto: Kent Pettersson

Självbehärskning

Styr impulsen, inte känslan.

Vad är en frukt?

Jo, det är något som växer, utvecklas och mognar på ett träd. Ett härligt rött äpple på fruktträdet i september hänger där för dig och mig att plocka, äta och njuta av. Trädet själv kan inte äta sin egen frukt, endast bära frukten till glädje för andra.

Så är bibelns bild av en mogen människa. I psaltarpsalm 1 kan vi läsa: ”Lycklig den som har sin lust i Herrens lag. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i sin tid och vars löv inte vissnar.”

Rötter i livets källa

Jag tänker att Andens frukt bara kan växa fram ur ett liv som har sina rötter djupt förankrade i Gud själv. Ett liv som får kärlek och kraft ur Livets källa och som därför bär god frukt till glädje för andra.

Självbehärskningens frukt kanske inte är den mest populära av Andens frukter, eller den vi mest längtar efter, men den är viktig och den behövs så innerligt väl i våra relationer människor emellan.

Fortsätt känna

Självbehärskning, att kunna behärska mig själv. Att kunna behärska mina känslor och impulser så att det inte är de som styr mina ord och handlingar, utan mitt samvete och min vilja.

Att ha mognat i självbehärskning betyder INTE att jag slutat bli arg eller upprörd, att jag slutat känna mina behov och min längtan. Snarare är jag mer medveten om mitt inre liv, känslor och drifter, men de behöver inte styra mig så att jag sårar andra eller mig själv.

Jag bestämmer till exempel själv vad jag ska säga eller göra när jag blir arg, inte min ilska som sköljer över mig.

Sprider trygghet

Jesus är förstås förebilden för oss vad gäller också andens frukt. Han blev arg och han debatterade livligt med etablissemanget, men jag tror att han visste precis när han skulle tiga eller tala och vad han ville uppnå.

En människa där självbehärskningens frukt fått växa är inte lynnig, utan sprider trygghet och vilsamhet till sin omgivning. En skönt mogen människa.

Helige Ande, låt självbehärskningens frukt få växa i mitt liv!

Kristina Holmkvist

Första numret 2020 av församlingstidnignen Var med innehåller en samling artiklar som utgår från Andens frukter som står uppradade i Gaterbrevet 5:22-23. 

Det är egenskaper som växer i oss och Gud vill att vi ska ha mer av dem. Vi är som träd planterade vid vattenbäckar, vi bär frukt om omständigheterna är de rätta. 

Kärlek

Wow, vilken kärleksförklaring

Glädje

Som balsam för själen.

Frid

När sinnet får öva.

Tålamod

Modet att så frön.

Vänlighet

Påverkar andra människor.

Godhet

När du övar händer det.

Trofasthet

När jag lever i tron på Jesus Kristus.

Ödmjukhet

Där Kristi sinnelag får råda.

Självbehärskning

Styr impulsen, inte känslan.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med.