Foto: Kent Pettersson

Sollyckans kyrka

Vid Håstensrondellen ligger Sollyckans kyrka. Här möts människor i olika åldrar och skeden i livet. Vi vill vara en gemenskap där vi får vara som vi är och möta Jesus Kristus i en gemensam lovsång.

Barn och familj i Sollyckan

Barnen får vara som de är och våra lokaler är anpassade efter dem. Det här är en del av det vi gör för barnen.

Trummor

Musik i Sollyckan

Musiken är pulsen i mycket av det vi gör och viktig i våra liv och i kyrkans liv.

Gemenskap i Sollyckan

Vill du träffa andra eller vara med och göra något? Kanske finns det en grupp som passar för dig.

Sollyckans kyrka, symboler och byggnad

Symboler och arkitektur i modern stil men med rötter långt tillbaka präglar Sollyckans kyrka.

En uppslagen bibel

Undervisning i Sollyckan

Vill du lära dig mer? Se vilka alternativ som finns.

Ungdom

Att vara ung i kyrkan kan vara en spännande upplevelse. Tidigt i livet får vi lära känna Gud. Sådana som vi är. Ibland vill man göra det på platser där de vuxna inte är.

Församlingstidningen Var med

Artiklar och texter från församlingstidningen Var med.

Högmässa i Sollyckans kyrka

Gudstjänst

I gudstjänsten blir församlingen synlig och får möta varandra och Gud. Vi har många olika sorters gudstjänster vid olika tider.

Diakonimottagning

I vår diakonimottagning kan du som lever i en utsatt ekonomisk situation få stöd och hjälp.