Foto: Kent Pettersson

Möte med Gud och varandra

En stilla morgonmässa i Varbergs kyrka.

Klockan klämtar, den hörs ut Varbergs torg och centrum. Kallar till gudstjänst, möte med Gud, mig själv och andra människor. De som går in i Varbergs kyrka genom stora entrén möts av bord med kaffe och smörgåsar. Ett enkelt fika men såhär en småkylig torsdagsmorgon i september känns det väldigt lockande. Kaffet får stå orört en stund till. 

Ungefär 40 personer sitter i främre delen halvan av det stora kyrkorummet. Samlade till morgonmässa.

Evangelisten Matteus 

Martin Jonsson predikar om när evangelisten Matteus fick besök av Jesus. Det besöket var förstås långt innan Matteus skrev Matteusevangeliet och innan Matteus började följa Jesus. Det här besöket var starten på det. 

Matteus var en jude men arbetade som tullindrivare för den romerska ockupationsmakten och därför tyckte de andra judarna inte om honom. Han var illojal och följde inte Gud, han levde fel och var en syndare. Ändå gick Jesus hem till honom och åt middag. 

Några skriftlärda frågade Jesu lärjungar: "Äter han med tullindrivare och syndare?" Här svarade Jesus med de välbekanta orden "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.”

Martin fortsätter att prata om hur Jesus möter syndarna med barmhärtighet och att vi också ska göra det. Möta var och oavsett dess förutsättningar eller sätt att vara. Visa barmhärtighet och kärlek.

Gemenskapen blir konkret

I psalmen efter predikan ljuder sången stark och tydlig i främre delen av kyrkan. Det är där i gemenskapen vi ska vara. Mässan är en gemenskap över all gränser, sociala normer, tid och rum. Gemenskapen blir allt tydligare när nattvarden närmar sig och i nattvardens ord: ”Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen.” Eller där prästen inleder med en mening och församlingen fyller i. ” "Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd.”

Fridshälsningen, då vi hälsar varandra herrens frid, några genom ett handslag, andra genom en kram eller klapp på axeln. Mötet med varandra blir väldigt konkret innan alla samlas i en stor ring i koret för att på ett tydligt sätt få möta Gud i bröd och vin, Kristi kropp och blod. Cirkeln fulländas genom att en del av platsen upptas av Jesus på korset. Nattvardsgemenskapen sträcker sig till alla och görs möjlig på grund av Jesu verk på korset.

- Nu är mässan snart slut och då får vi dricka en kopp kaffe och äta en smörgås längst bak i kyrkan, säger Martin när alla har satt sig efter nattvarden.

Men innan kyrkans bakre del fylls av samtal och kaffe på stående fot och i några kyrkbänkar är det psalmsång och postludium.

 

Text och foto: Kent Pettersson