Foto: Tilda Bengtsson

Konfirmation

Konfirmation är något för dig som är nyfiken på livet och på Gud. För dig som vill pröva lite mer hur det här med Gud hänger ihop egentligen.

Konfirmation

Det handlar om att bekräfta, som i det engelska ordet confirm. Dels är det sitt dop man bekräftar. Och den tro man har blivit döpt till. Eller en vilja att tro.

Pröva och se

Det är en möjlighet att prata om livets mening, om Gud finns, gott och ont, rätt och fel, kärleken, döden, Gud, Jesus. Det kan vara en tid då du ställs inför nya utmaningar. Det kommer vara en tid för mycket skratt och glädje.

Vanliga frågor

Vem?

De flesta brukar gå i åttonde klass när de börjar sitt konfirmandår. Givetvis får man vara med om man är äldre också.

Kostar det något?

Nej, det är gratis.

Hur?

Det kommer bli, samtal, diskussioner, undervisning, lek, sång, musik, läger och gudstjänster.

Måste jag åka på läger?

De flesta tycker att lägren är det roligaste under konfirmandtiden, även de som kanske inte varit på läger innan. Men det är inte nödvändigt att åka på läger. Varbergs församling erbjuder ett alternativ där lägret är frivilligt. 

När?

Vi erbjuder fyra alternativ

Konfirmation - fyra alternativ

Varbergs församling erbjuder fyra olika alternativ för den som vill konfirmeras. Innehållet är ungefär de samma, skillnaden är tiden och upplägget.

Anmälan

Här kan du anmäla dig till konfirmation i Varbergs församling.